Διαμέρισμα 2 χώρων

Οι τιμές διαφέρουν ανάλογα με την περίοδο που θα κάνετε την κράτηση σας και τα άτομα που θα φιλοξενηθούν.

One bedroom Apartment
Rates varies, depends on the period and the number of guests.

1 Διανυκτέρευση

1  Days Rate

Ελάχιστη Κράτηση, 2 Διανυκερεύσεις

Min Reservation, 2 Days

60 - 120€

Διαμέρισμα 3 χώρων

Οι τιμές διαφέρουν ανάλογα με την περίοδο που θα κάνετε την κράτηση σας και τα άτομα που θα φιλοξενηθούν.

Two bedroom Apartment
Rates varies, depends on the period and the number of guests. 

1 Διανυκτέρευση

1 Days Rate     

Ελάχιστη Κράτηση, 2 Διανυκτερεύσεις

Min Reservation, 2 Days

90 - 150€